Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

In deze privacyverklaring informeren wij je hoe Conversie Agency omgaat met jouw persoonsgegevens. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
– basisinformatie zoals voornaam, achternaam en geslacht;

– contactgegevens;

– financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer;

– tech-info, zoals IP adres, device en paginabezoek;

– alle overige persoonsgegevens die wij van of over je krijgen voor onze werkzaamheden.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
– voor de uitvoering van onze diensten;
– voor contact;

– voor de boekhouding en facturering;

– voor naleving van wet- en regelgeving;

– voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening en website;

– voor het onderhouden en uitbreiden van onze relaties;

– voor marketing en business development;

– voor registratie van licenties en het verlenen van toegang tot online kennisomgeving;

– voor het genereren van statistieken;

– voor registraties, opname en opslag van videovergaderingen;

– voor testimonials, case-studie en reviews;

– voor toegang tot online trainingsomgeving;

– voor commerciële activiteiten, zoals het toezenden van relevante documentatie
  als nieuwsbrieven, e-books, uitnodigingen voor bijeenkomsten, telefonisch contact 
  opnemen en andere communicatie die vanuit onze visie voor jou van belang kan zijn;

– voor behandeling van sollicitaties en samenwerkingen.

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?
Volgens de rechtsgronden uit de AVG voor de uitvoering van onze overeenkomsten,
om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, op basis van jouw toestemming of vanwege gerechtvaardigd belang. 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
De persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen of om aan de wet- en regelgeving te voldoen. 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Conversie Agency heeft maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen, zowel technisch als organisatorisch.
Heb je daar vragen over of heb je aanwijzingen van mogelijk misbruik van gegevens, neem dan contact op via support@conversieagency.nl.

Samenwerkingen waardoor persoonsgegevens worden gedeeld met derden

Voor de uitvoering van onze diensten kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met derde partijen.
Bijvoorbeeld voor het laten uitvoeren van de boekhouding, hosting, ict of door gebruik van CRM systemen, geautomatiseerde emailsystemen, communicatietools, cloudopslag, videobellen, online trainingsomgeving en andere business-, AI of marketingtools.
Ook kunnen wij gebruik maken van de ondersteuning van andere dienstverleners. 

De derden aan wie wij persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en voor de naleving van de AVG. 

Wanneer onze externe leveranciers persoonsgegevens verwerken buiten de Europese Economische Ruimte, bevat onze overeenkomst met hen passende maatregelen, zoals standaard contractbepalingen. 

Cookies

Waar de Conversie Agency deze doelen kan bereiken zonder het gebruik van persoonsgegevens of door het inzetten van enkel functioneren cookies, dan is de grondslag voor het verwerken van eventuele persoonsgegevens gelegen in het gerechtvaardigd belang dat de Conversie Agency heeft bij een goed functionerende website. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters en het gebruik van caching om de website sneller te maken. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt het gebruik van deze cookies uitschakelen door uw cookie instellingen van deze website te wijzigen. Via uw browserinstellingen kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen.

Waar de Conversie Agency haar doelen alleen kan bereiken door een ander gebruik van persoonsgegevens, dan verwerkt zij jouw persoonsgegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie hierover kun je vinden in de cookieverklaring van de Conversie Agency en via de tool die de Conversie Agency hiervoor op haar website gebruikt.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics
Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses. Zo kan Conversie Agency zien hoe de bezoekers haar website gebruiken en op basis daarvan haar website en dienstverlening verbeteren. Conversie Agency maakt daarvoor gebruik van Google Analytics. Conversie Agency heeft Google Analytics ingesteld op geanonimiseerde gegevens conform het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Google Tag Manager
Voor onze website kunnen wij gebruik maken van Google Tag Manager om tags te beheren. Deze tool registreert zelf geen persoonsgegevens, maar helpt ons alleen bij het activeren van bepaalde tags. Voor meer details verwijzen wij naar de privacyverklaring van Google. 


Social media
Op de websites van de Conversie Agency staan social media links. Door gebruik te maken van deze social media deel je mogelijk jouw gegevens met die sociale media en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in jouw browser. 

Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacybeleid door te nemen. Deze is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Wij gebruiken op onze website een Facebook pixel en een LinkedIn pixel. Facebook en LinkedIn geven in hun beleid aan de Privacy Shield Principles in acht te nemen om te zorgen voor een passend beschermingsniveau van eventuele persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de privacyverklaringen van Facebook en LinkedIn. 

Bron: Google Analytics Doel: Analytische cookies voor het verzamelen van website statistieken en gebruikersgedrag. Standaard volledig geanonimiseerd. Bewaartermijn: max. 760 dagen*

Bron: Meta Doel: Tracking cookies voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en het verzamelen van conversie gegevens. Bewaartermijn: max. 180 dagen*

Bron: LinkedIn Doel: Tracking cookies voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en het verzamelen van conversie gegevens. Bewaartermijn: max. 760 dagen*

* Onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen aangebracht door derde partij.

Inzage en aanpassing van persoonsgegevens

Op basis van de AVG heb je recht op inzage in jouw gegevens, aanpassing als je gegevens onjuist zijn, verwijdering van je gegevens, bezwaar tegen een bepaalde gegevensverwerking, beperking van een gegevensverwerking en overdraagbaarheid van je gegevens. 

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang heb je het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kan je doen door contact met de Conversie Agency op te nemen via support@conversieagency.nl.
Er wordt dan nogmaals gekeken naar jouw belang in relatie tot het belang van de Conversie Agency.

Als je gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kan je je verzoek mailen naar support@conversieagency.nl.

Eventuele vragen of klachten mogen ook worden ingediend bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact
Wil je meer weten, heb je vragen of klachten over hoe wij je persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via support@conversieagency.nl

Als er wijzigingen zijn die gevolgen hebben voor de verwerking van persoonsgegevens zullen wij deze privacyverklaring wijzigen en via onze website publiceren. 

Conversie Agency
13-2-2024

Scroll naar boven